Tuesday, 9 September 2014

En liten dikt om en plikt av vikt

I dag så har man utfört sin medborgerliga plikt,
likt knegarna förr gjorde tog jag finkläder och gick,
att utöva en rättighet man ej får given ta,
som männ'skor världen över slåss och dör för än i dag

Och minns, det är ett sekel sen vår svenska borggårdskris,
för vilken demokrater fick betala ett högt pris,
vad bättre sätt att fira detta jubileum med,
än att gå till vallokalen (men undvik gärna SD)

Bakom Branting och Karl Staff gick två rörelser i takt,
de var folket, borg- och knegar': enade mot kungamakt,
det är det arv som vi vårdar, i september, kvadri'nnalt,
gå och rösta: det är min, din – det är folkets – högtidsdag!
Borggårdskrisen 1914. Hjalmar Branting betygar socialdemokraternas stöd för liberalen Karl Staffs regering i den senares konstitutionella strid mot kung och konservativa. Liberaler och socialdemokrater gjorde gemensam sak i kampen att ”skapa en underhusparlamentarism av engelsk typ”.